Аналіз діяльності педагогічного колективу школи у 2015-2016 навчальному році і завдання на новий 2015-2016 навчальний рік.

Закінчився навчальний рік і час зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу  за навчальний рік.

         Як директор школи, у свої діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу

         Малинська загальноосвітня школа є комунальною власністю виконавчого комітету Березнівської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Березнівської районної державної адміністрації. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1934 році. Земельна ділянка., яка належить школі, має площу 2.015га. У 2015-2016 навчальному році нараховується 41  педагогічних працівників ( з них 1 сумісники, 5 у відпустці по догляду за дитиною до 3-х річного віку). Працює на даний час 36. Жінок 31, чоловіків-5.  По віку: до 3 років – 3 вчитель, від 3 до 10 років – 7, від 10 до 20 років -10, більше 20 - 16. У навчальному закладі 17 працівників з обслуговуючого персоналу. Всього працівників 58. У Малинській ЗОШ в цьому році навчалося 388 учнів у 19 класах середня наповнюваність становить 20 учнів. У початковій школі 8 класів, в яких навчалося 154 учнів; 5-8 класах 143 учні; у 9-11 – 89 учні.

 

Кадрове забезпечення

         Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2015-2016 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.

         При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому  доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, про що говорилося вже неодноразово. Однією з умов атестації медпрацівника є вміння користуватися комп’ютером. Було проведено діагностування серед вчителів на рівень володіння комп’ютером. 6 вчителів володіють на високому рівні, на достатньому рівні – 20, всі інші – на початковому. Метою діяльності кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу,часто існує відчутна різниця. Майстерне володіння персональним комп’ютером та використання певних програмних засобів не є виключенням. Перспектива в освіті така, що років через кілька вчитель, вчитель який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

         По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники вчителів: «Старших вчителів» - 7

                                  «Вища категорія» - 21

                                   «спеціаліст І категорії» - 2

                                   «спеціаліст ІІ категорії» - 8

                                   «спеціаліст» - 3

 

Забезпечення обов’язковою освітою

         В основу діяльності педагогічного колективу Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2015-2016 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» №417/1996року.

         Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом затвердженим Березнівською радою від 15.02.2013р., №523 , Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні  кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

         В навчальному закладі навчається 388 учнів. З них мікрорайонів -7, а 381 учнів з нашого мікрорайону. У навчальному заклад здійснюється екстернатна форма навчання. Цього року не здійснювалась дана форма навчання, за відсутності бажаючих отримати атестат екстерном

         Протягом року простежувався і певних рух учнів. Так за 2015-2016 навчальний рік прибуло 4.

         Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів.

         Щорічно в школі складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

         Усі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

         З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів» організоване індивідуальне навчання для учня 5 класу Озерова Дмитра (14 годин на тиждень).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря.

         Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідченням цього є такі результати:

2015-2016 навчальний рік

1-4 класи:680 днів, з пов.причин 214 ; без пов.причин 466;

5-9 класи: 1289 днів, з пов.причин 109 ; без пов.причин 1180;

10-11 класи: 866 днів, з пов.причин 15; без пов.причин 851;

В цілому пропущено - 2835 днів.

З пов. причин - 338 днів.

Без пов.причин – 2497 днів.

 

Методична робота

         Малинська ЗОШ І-ІІІ ст. з 2015 навчального року є опорним закладом у Малинському освітньому окрузі, де функціонує 10 методичних об’єднань. До Освітньогог округу входять такі населені пункти: с. Яринівка , Бронне, Поляни, Малушка.

         Педколектив працює над науково-методичною проблемою «Підготовка вчителя загальноосвітнього навчального закладу до професійно-педагогічної творчості в умовах освіти для сталого розвитку»

         Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Ковбар О.Д.

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2015-2016 навчальному році в школи працювали такі МО:

-          Методичне об’єднання вчителів початкових класів (Легкобит М.Й.);

-          Методичне об’єднання класних керівників (Гурин Ж.Л.);

-          Методичне об’єднання природничо-математичного напрямку  (Никончук Т.В.);

-          Методичне об’єднання суспільного мистецького та спортивно-патріотичного напрямку (Свиридюк Н.Є.);

-          Методичне об’єднання філологічного напрямку (Валяник М.А.).

У 2015-2016 навчальному році атестувались 4 вчителі. За результатами атестації учителям  встановлено кваліфікаційну категорію (спеціаліст вищої категорії Міщук Г.Й. та Свиридюк Н.Є.) та присвоєно звання «старший вчитель» Булейко А.А. також підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Яворській Г.М. та Булейко А.А..

         Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засідання творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях.

4 учителі школи брали участь і є лауреатами у районному конкурсі «Учитель року - 2016».

         Аналіз кісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитись про результати своєї праці.

         Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 6 засідань педагогічної ради. Наради при директору  проводилися щомісяця.

         Однією з проблем у науково-методичних робіт залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

 

Результативність навчально-виховного процесу.

         Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

         Учні школи були активними учасниками районних олімпіад з базових дисциплін та учасниками МАН.

         У І етапі взяли участь – 184 учнів;

         у ІІ етапі – 55 учнів;

         з них переможців – 36.

         Переможцями районих олімпіад стали:

1.     Свиридюк Ілля Борисович (7 клас)

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії (вчитель – Денисюк А.М.)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики (вчитель – Яворська Г.М.)

2.     Дімітров Сергій Сергійович (8-А клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії (вчитель – Денисюк А.М.);

1 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики (вчитель – Никончук Т.В.);

3.     Денисюк Іванна Юріївна (9-А клас)

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії (вчитель – Денисюк А.М.)

3 місце в ІІ етапі Конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка

(вчитель – Омелянова І.Я.)

4.     Нижник Ілона Вадимівна (9-А клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з англійської мови (вчитель – Радько Ю.М.)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови (вчитель – Омелянова І.Я.)

5.     Попрожук Катерина Олександрівна (9-А клас)

3       місце в І етапі МАН з географії (вчитель – Булейко А.А.)

6.     Омелянова Софія Валентинівна (10 клас)

1 місце в конкурсі «Новорічна композиція» (вчитель – Мотруніч Л.В.)

7.     Петрик Яна Сергіївна (10 клас)

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з географії  (вчитель – Булейко А.А.);

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з правознавства (вчитель – Свиридюк Н.Є.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з англійської мови (вчитель – Радько Ю.М.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови (вчитель – Омелянова І.Я.);

3 місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (вчитель – Валяник М.А.)

8.   Свиридюк Анастасія Борисівна (10 клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії (вчитель – Свиридюк Н.Є.);

1 місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (вчитель – Свиридюк Н.Є.).

9.   Тихончук Світлана Миколаївна (10 клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії (вчитель – Денисюк А.М.)

10. Ковальчук Тетяна Леонідівна (11 клас)

1 місце в ІІ етапі та 3 в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з економіки (вчитель – Дибач Р.М.);

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури (вчитель – Зубик О.І.);

2 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії (вчитель – Бойчук В.А.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики (вчитель – Яворська Г.М.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії (вчитель – Денисюк А.М.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики (вчитель – Никончук Т.В.).

11.          Бойчук Яна Іванівна (8-Б клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з англійської мови;

(вчитель – Радько Ю.М.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії;  (вчитель – Бойчук В.А.);

12.          Сущик Оксана (9-А клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики; (вчитель – Дибач Р.М.);

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з правознавства; (вчитель – Свиридюк Н.Є.);

13.          Сорокіна Юлія Сергіївна (8-А клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови; (вчитель – Кошка Є.Г.);

14.          Яворська Христина Володимирівна (10 клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з екології; (вчитель – Буско М.П.);

15.          Воробик Юлія Анатоліївна (9-Б клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання (вчитель – Мотруніч Л.В.)

16.          Міщук Сергій Миколайович (10 клас)

3 місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з астрономії (вчитель – Яворська Г.М.)

17.          Прокпчук Софія (7 клас)

3 місце в ІІ етапі Конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка (вчитель – Миронець Н.М.)

18.          Гнесь Марія Володимирівна (5-А клас)

3 місце в ІІ етапі Конкурсу «Юна зірка» (вчитель – Іванюк О.В.)

19. Мигдаль Тетяна Іванівна (10 клас)

3 місце (образотворче мистецтво) та 1 місце (декоративно-ужиткове мистецтво) у районному етапі конкурс «Люби і знай свій рідний край»  (вчитель – Ярема С.М.)

20. Яворська Ольга Володимирівна (7 клас)

3 місце в ІІ етапі  Всеукраїнських олімпіад з української мови; (вчитель – Миронець Н.М.);

         Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року брали участь у конкурсу юних знавців фізики «Левеня», конкурс української мови імені Петра Яцика.

         У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться до профільна підготовка. У 8-их та 9-тих – це курси за вибором та спецкурси, які допоможуть до 10 класу учням визначитися з профілем навчання. Навчальний заклад працює за філологічним профілем (українська філологія).

Великого значення у школі надається питанню адаптації п’ятикласників та першокласників. Перехід учнів від початкової до середньої та адаптація шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації вивчалось психологом Рудковською В.В. та розглядалось на засіданні педагогічної ради,  яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників, а адаптація перших класів.

 

 

 

Виховна та позакласна робота.

         Метою виховної роботи навчального закладу було:національно – патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконання виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу , виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

1.     Превентивне виховання;

2.     Морально-естетичне виховання;

3.     Художньо-естетичне виховання;

4.     Громадянсько-патріотичне виховання;

5.     Трудове виховання;

6.     Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

7.     Екологічне виховання.

Активізувалась робота по чергуванню класів – це 9-11 класи. Але ця робота поставлена не належному рівні, тому, що і звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування.

Протягом 2015-2016 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

1.     Свято Першого дзвоника;

2.     Свято квітів;

3.     Свято «Учителю, вклонюся тобі»;

4.     Акції «Кому потрібна наша допомога» (до дня інвалідів). «Серце до серця», «Милосердя», «Посади своє дерево»;

5.     Рейди «Канікули», «Дозвілля», «Урок»;

6.     Свято «Моя прекрасна українська мово…»;

7.     Свято «Посвята в першокласники»

8.     Година духовності «Покрова – свято козацьке»;

9.     Літературно-музична композиція «Слава козацька жива»;

10.                  Година громадянськості «Я і моя держава»;

11.                  Година спілкування «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо»;

12.                  Година громадянськості «Моя найкраща в світі сторона – єдина неповторна Україна»;

13.                  Година спілкування «Здоровий спосіб життя»;

14.                  Година спілкування «Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного»;

15.                  Година спілкування «Дивись – не забудь, людиною будь»;

16.                  Година спілкування «Україна – наш спільний дім»;

17.                  Прес-конференція «Здібності людини і професія»;

18.                  Година спілкування «Збережи здоров’я та й на все життя»;

19.                  Година гідності «Живи, Україно»;

20.                  Гра-подорож «Хороші і погані звички»;

21.                  Свято «Родина, як зірка єдина»;

22.                  Фольклорно-етнографічна (заочна) екскурсія «Моя квітуча Україна»;

23.                  Година спілкування «Книги – морська глибина»  до дня вшанування;

24.                  Година спілкування «Веселі смайлики»;

25.                  Година спілкування «Українського цвіту по всьому світи»;

26.                  Година спілкування «Прекрасне починається з добра»;

27.                  Заочна подорож «Екологічними стежками Рівненщини»;

28.                  Година спілкування «Людина славна добрими ділами»;

29.                  Година спілкування «День Землі»;

30.                  Година спілкування «Люби і знай свій рідний край»;

31.                  Година спілкування «Я і моя родина»;

32.                  Родинне свято «Без сімї немає щастя на землі»;

33.                  Година спілкування «Материнська свята доброта»;

34.                  Свято «Прощавай, початкова школо!»;

35.                  Свято «Прощавай,четвертий клас!»;

36.                  Свято «А ми для Вас останній раз…»;

37.                  Новорічні свята;

38.                  Вечір зустрічі випускників;

39.                  Конкурси малюнків;

40.                  Заходи вшанування пам’яті Тараса Шевченка, Івана Франка;

41.                  Конкурсна програма «Міс школи;

42.                  День Святого Валентина;

43.                  День довкілля;

44.                  Свято Останнього дзвоника;

45.                  Свято «Прощавай, Букварику»;

46.                  Випускні вечори;

47.                  Свято «Прийди до нас, Миколаю»;

48.                  Козацькі розваги,

49.                  Конкурс «Нумо хлопці»

50.                  Виховні години «Чорнобиль – горе України».

У школі діє учнівське самоврядування на чолі Тихончук Світлани. Діють такі комісії: «Дисципліни і порядку» (голова Гурин Ірина), «Господарська» (голова Марчук Валерій), «Дозвілля» (голова Омелянова Софія), «Робота з молодшими школярами» (голова Сущик Оксана). Силами активістів самоврядування, під керівництвом заступника директора з виховної роботи Булейка А.М та педагога-організатора Яреми С.М. та при допомозі вчителів, класних керівників було організовано перевірку стану чергування по класах, рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику, шкільні вечори відпочинку. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на шкільному стенді самоврядування. Потрібно налагодити роботу по звітуванню голів комісій та продумати, за якими критеріями оцінювати класні колективи, щоб мати змогу в кінці навчального року оцінити роботу в номінації «Клас року».

 

Правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

4       Тематичні класні години;

5       Лекції, бесіди на правову тематику;

6       Уроки правознавства;

7       Олімпіади з правознавства;

8       Індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

9       Батьківські лекторії;

10  Відвідування проблемних сімей в дома.

Практичним психологом з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялися випадки проти правової поведінки учнів зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять  без поважних причин.  Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учнів школи відсутні.

 

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-  вчителів, що атестуються;

-  стан виховної роботи в 5-8 класах;

-  стан викладання та рівень навчальних досягнень з російської мови, біології, початкових класах;

-  стан викладання етики та образотворчого мистецтва;

-  організація індивідуального навчання;

-  стан ведення учнівських зошитів;

-  стан ведення щоденників учнів ;

-  стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-  виконання навчальних програм та планів;

-  перевірка навичок читання в початкових класах;

-  організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;

-  організація повторення навчального матеріалу з предметів інваріантної складової;

-  директорські контрольні роботи;

-  підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

 

Заохочення вчителів та учнів

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення. За наслідками атестації подані нагородні листи на вчителів: Миронець Н.М., Кошка Є.Г., Омелянова І.Я., Зубик О.І., Никончук Т.В., Яворська Г.М., Дибач Р.М., Буско М.П., Денисюк А.М., Булейко А.А., Бойчук В.А., Матещук М.І., Свиридюк Н.Є.,  Омелянова Л.М., Радько Ю.М., Лопачук В.А., Мельничук Н.С., Мотруніч Л.В.,

Переможці районних та обласних  олімпіад нагороджені грамотами та переможець обласної олімпіади з економіки, Ковальчук Тетяна Леонідівна, грошовою премією.

 

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

-  виставки книг,

-  бесіди по збереженню підручників,

-  проведення рейдів «Живи, книго!».

Загальний фонд бібліотеки  становить – 10358 книг, із них: художня література – 2944 книг; підручники – 7414 книг.

У навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів , а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

У цьому навчальному році розпочинає роботу мовний табір. Після закінчення його роботи сформовано блог.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 17 чоловік. Працівниками здійснюється щорічний ремонт та здійснюється прибирання закладу   та пришкільних територій . 

 

 

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим  законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально – незахищених   категорії .

Кількість дітей у них становить:

 - діти –сироти-1;

 - діти-напівсироти-20;

 - діти з фізичними вадами – 8;

  - неповних сімей – 9;    

 -  багатодітних-97;

 -  малозабезпечених-21;

 - схильні до правопорушень-0;

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь  у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав , циркових вистав,  оздоровлення у пришкільному дитячому таборі.  Діти з пільгових категорій за чорнобильські кошти  мали змогу оздоровитися у закладах санаторно - лікувального типу у області  та за межами її. За навчальний рік було оздоровлено194 , що становить 50%.

 

 

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

-  професійне виховання (учні ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх);

 

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів,  родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2015-2016році  проведено 3 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили заступник директор з навчально-виховної роботи, практичний психолог, класні керівники та класоводи. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За кошти батьків цього навчального року  було придбано телевізор «BRAVIS» ( у 1-а класі), телевізор «SHARP» ( у 2-б класі), облицювання стін вагонкою (у 5-а класі) на суму 9400 грн.  

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі  медичний кабінет,  де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі школи  діти проходять медичне обстеження фаховими спеціалістами районної поліклініки. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це ЗНВР Ковбар О.Д. Іванюк П. М. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями.

 

 

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 70 років тому. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Березнівської держадміністрації . Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

За 2015-2016 навчальний рік було придбано матеріалів за кошти держави на суму 609629,00грн.

Проте навчальний заклад потребує завершення капітального ремонту фасаду, спортивної зали, заміни вікон на металопластикові, капітальний ремонт підлоги (150 кв. м.), капітальний ремонт шкільної їдальні та школи №2.

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.   Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. 

 

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

 

 

 

Write a comment

Comments: 0