Звіт про діяльність педагогічного колективу Малинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів протягом 2017-2018 навчального року

 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і ми зібралися сьогодні, щоб  зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу  за навчальний рік.

         Як директор школи, у свої діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778 (зі змінами від 9 серпня 2017 р. № 576 ), посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Загальна інформація про школу

         Малинська загальноосвітня школа є комунальною власністю виконавчого комітету Березнівської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Березнівської районної державної адміністрації. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1934 році. Земельна ділянка., яка належить школі, має площу 2.015га. У 2017-2018 навчальному році нараховується 38 педагогічних працівників ( 2 у відпустці по догляду за дитиною до 3-х річного віку). Працює на даний час 37. Жінок - 34, чоловіків - 4.  По стажу : до 3 років – 4 вчителі, від 3 до 10 років – 7, від 10 до 20 років -10, більше 20 - 17. У навчальному закладі 18 працівників з обслуговуючого персоналу ( 1 у відпустці по догляду за дитиною до 3-х річного віку). Всього працівників 57. У Малинській ЗОШ в цьому році навчалося 392 учнів (з них 1 на індивідуальному плані і 3 на екстернат ній формі навчання) у 19 класах середня наповнюваність становить 20 учнів. У початковій школі 8 класів, в яких навчалося 158 учнів; 5-8 класах 184 учні; у 9-11 – 47 учні.

 

Кадрове забезпечення

         Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2017-2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.

         При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому  доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, про що говорилося вже неодноразово. Однією з умов атестації медпрацівника є вміння користуватися комп’ютером. Було проведено діагностування серед вчителів на рівень володіння комп’ютером. 6 вчителів володіють на високому рівні, на достатньому рівні – 25, всі інші – на початковому. Метою діяльності кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу,часто існує відчутна різниця. Майстерне володіння персональним комп’ютером та використання певних програмних засобів не є виключенням. Перспектива в освіті така, що років через кілька вчитель, вчитель який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

         По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники вчителів:  «Старших вчителів» - 8

                                  «Вища категорія» - 22

                                   «спеціаліст І категорії» - 5

                                   «спеціаліст ІІ категорії» - 4

                                   «спеціаліст» - 4

 

Забезпечення обов’язковою освітою

         В основу діяльності педагогічного колективу Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2017-2018 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» №417/1996року.

         Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом затвердженим Березнівською радою від 15.02.2013р., №523, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні  кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

У навчальному закладі навчається 392 учнів.  З них 1 на індивідуальному плані та 3 на екстернатній формі.

         Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів.

         Щорічно в школі складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

         Усі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

         З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів» організоване індивідуальне навчання для учня 7 класу Озерова Дмитра (14 годин на тиждень).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря.

         Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідченням цього є такі результати:

2016-2017 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік

Класи

Загальна к-сть днів

З поважних причин

Без поважних причин

Класи

Загальна к-сть днів

З поважних причин

Без поважних причин

1-4

2121

1018

1103

1-4

1288

426

862

5-9

3452

952

2500

5-9

2779

693

2086

10-11

1855

265

1590

10-11

1277

978

299

 

7428

2235

5193

 

5344

2097

3247

 

Методична робота

         Педколектив працює над науково-методичною проблемою «Реалізація та розвиток сучасних творчих підходів до навчання та виховання з метою формування життєво компетентної особистості учнів в умовах інтеграції до європейського освітнього простору»

         Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Ковбар О.Д.

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В 2017-2018 навчальному році в школи працювали такі МО:

-          методичне об’єднання вчителів початкових класів (Назарчук С.Г.);

-          методичне об’єднання класних керівників (Гурин Ж.Л.);

-          методичне об’єднання природничо-математичного напрямку  (Никончук Т.В.);

-          методичне об’єднання суспільного мистецького та спортивно-патріотичного напрямку (Свиридюк Н.Є.);

-          методичне об’єднання філологічного напрямку (Валяник М.А.).

У 2017-2018 навчальному році атестувались 5 вчителі. За результатами атестації учителям встановлено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» Ковбару О.Д., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Радько Ю.М., та присвоєно спеціаліст першої категорії Круглик А.О., Матещук М.І. і Рудковська В.В..

         Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засідання творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях.

         Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитись про результати своєї праці.

         Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 6 засідань педагогічної ради. Наради при директору  проводилися щомісяця.

         Однією з проблем у науково-методичних робіт залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

 

Результативність навчально-виховного процесу.

         Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

         Учні школи були активними учасниками районних олімпіад з базових дисциплін та учасниками МАН.

№ п/п

Прізвище, ім’я учнів

Клас

Назва предмету,

конкурсу

Зайняте місце

Вчитель

1

Дімітров Сергій

10

Математика

ІІІ

Никончук Т.В.

2

Дімітров Сергій

10

Географія

ІІ

 Булейко А.А.

3

Ковалик Матвій

8-А

Географія

ІІІ

 Булейко А.А.

4

Денисюк Іванна

11

Географія

ІІІ

Булейко А.А.

5

Булейко Дмитро

9

Інформаційні технології

ІІ

Лопачук В.А.

6

Ковалик Матвій

8-А

Інформаційні технології

ІІ

Лопачук В.А.

7

Дімітрова Анна

11

Екологія

І

 Буско М.П.

8

Бойчук Яна

10

Англійська мова

ІІІ

Радько Ю.М.

9

Корнєєва Олена

11

Фізика

ІІ

Яворська Г.М.

10.

Прокопчук Оксана+

 

8-А

Історія

ІІІ

Матещук М.І.

11.

 Прокопчук Оксана

8-А

Українська мова

ІІІ

Зубик О.І.

12

Яворська Ольга

9

Українська мова

ІІІ

Миронець Н.М.

13

Попрожук Катерина

11

Українська мова

ІІ

Омелянова І.Я.

14

Дімітров Сергій

10

Українська мова

ІІІ

Кошка Є.Г.

15

Колосок Ілля

9

Хімія

ІІІ

Денисюк А.М.

16

Заєць Мирослава

10

Хімія

ІІ

Денисюк А.М.

17

Денисюк Владислав

7-А

Хімія

ІІ

Денисюк А.М.

18

Денисюк Іванна

11

Економіка

ІІ

Дибач Р.М.

19

Воробик Софія

4-А

«Я і Україна»

ІІ

Ковбар О.Д.

20

Дибач Назар

4-А

Українська мова

ІІ

Гурин Ж.Л.

21

Дімітров Сергій

10

ІІ етап Всеукраїнського конку-су захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України

І

Булейко А.А.

22

Денисюк  Іванна

11

ІІ етап міжн. мовно-літ-го конку-су учнівської молоді ім..Т.Г.Шевченка

ІІІ

Омелянова І.Я.

23

Василець  Іринга

7-А

ІІ етап міжн. мовно-літ-го конку-су учнівської молоді ім..Т.Г.Шевченка

ІІІ

Омелянова І.Я.

24

Удодик  Софія

9

Фестиваль мистецтв, вокальний конкурс

ІІ

Марцинюк Г.В.

25

Омелянова Соломія

3-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Саванчук І.Ю.

26

Дмитрук Давид

3-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Саванчук І.Ю.

27

Лисенко Валерія

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

28

Червюк Орест

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

29

Грин Михайло

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

30

Ярема Мирославчук

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

31

Воробик Софію

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

32

Дибач Назар

4-А

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Гурин Ж.Л.

33

Мигдаль Ірина

4-Б

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 

Крот В.П.

34

Круглик Маргарита

5-А

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Круглик А.О.

35

Прокопчук Ілля

5-А

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Круглик А.О.

36

Гончарук Микола

5-А

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Круглик А.О.

37

Попрожук Іван

2-Б

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Червюк  Т.А.

38

Ряба Діана

2-Б

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

ервюк  Т.А.

39

Герасимчук Артур

3-Б

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Міщук Г.Й.

40

Поліщук Дарина

3-Б

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру

 

Міщук Г.Й.

41

Ващик Анна

8-Б

Змагання з легкої атлетики, біг 200 м

ІІ

Булейко А.М.

 

42

Онищук Богдана

9

Змагання з легкої атлетики, стрибки в довжину

ІІ

Булейко А.М.

 

43

Назарчук  Петро

11

Змагання з легкої атлетики, біг 1500 м

ІІІ

Бойчук Т.В.

 

44

Онищук Юлія

11

Змагання з легкої атлетики, біг 200 м

І

Бойчук Т.В.

 

45

Онищук Юлія

11

Змагання з легкої атлетики, біг 1000 м

ІІ

Бойчук Т.В.

 

46

Онищук Валентин

9

Змагання з легкої атлетики, метання м’яча

ІІІ

Булейко А.М.

 

47

Дибач Петро

8-Б

Змагання з легкої атлетики, біг 400 м

ІІ

Булейко А.М.

 

48

Гурин Світлана

6-Б

Конкур «Люби і знай мій рідний край»

І

Ярема С.М.

49

Добреля Марія

6-А

Конкур «Люби і знай мій рідний край»

ІІ

Ярема С.М.

50

Герпасим Анна

6-Б

Конкур «Люби і знай мій рідний край»

ІІ

Ярема С.М.

51

Онищук Тетяна

Свиридюк Лідія

екстернат

Конкур «Люби і знай мій рідний край» «Квілінг»

І

Ярема С.М.

52

Онищук Тетяна

Свиридюк Лідія

екстернат

Конкур «Люби і знай мій рідний край» «Квілінг»

І

Ярема С.М.

 

         Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. Цього року брали участь у конкурсу юних Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Всеукраїнська українознавча гра «Соняшкик», конкурс української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.

         У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться до профільна підготовка. У 8-их та 9-тих – це курси за вибором та спецкурси, які допоможуть до 10 класу учням визначитися з профілем навчання. Навчальний заклад працює за філологічним профілем (українська філологія та універсальний).

Великого значення у школі надається питанню готовності дітей до навчання в школі. З учнями 1 класів у вересні,жовтні проводилася діагностика готовності до навчання в школі. Тому, що вступ дітей до школи – це переломний період дитини, перехід до нового способу життя та умов діяльності, нового положення в суспільстві, нових стосунків із дорослими та однолітками.

З учнями 5-х класів вивчався рівень адаптації, рівень психофізичної, психологічної, соціальної адаптації та емоційно-афектну сферу. Серед причин невстигання шкільному навчанні вагому роль посідає емоційні компоненти. Оскільки перехідні періоди в житті й діяльності дітей висувають специфічні  проблеми, які вимагають особливої уваги батьків,  учителів та шкільного психолога.

 

Виховна та позакласна робота.

         Метою виховної роботи навчального закладу було:національно – патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконання виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу , виходячи з річного плану роботи школи. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

1.     Превентивне виховання;

2.     Морально-естетичне виховання;

3.     Художньо-естетичне виховання;

4.     Громадянсько-патріотичне виховання;

5.     Трудове виховання;

6.     Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

7.     Екологічне виховання.

Активізувалась робота по чергуванню класів – це 9-11 класи. Але ця робота поставлена не належному рівні, тому, що і звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування.

Протягом 2017-2018 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

1.     Свято Першого дзвоника;

2.     Виховна година «Вірний друг – друге серце, третє око»;

3.     Бойовими стежками воїнів УПА;

4.     Бабусине свято;

5.     Літературно-музична вітальня до Дня пам’яті Небесної сотні;

6.      Свято до Дня вчителя;

7.     Інтерактивна вікторина «Безпека на дорозі»;

8.     Шляхами історичної та культурної спадщини України;

9.     Моя професія – мій вибір;

10.Виховна година «Дивись не забудь, людиною будь»;

11.Виховна година «Малинськ моїми очима»;

12.Виховний година «Екологічна година»;

13.Виховна година «О слово рідне, хто без тебе я?»;

14.Виховна година «На те ми й люди, щоб добро творити»;

15.Виховна година «На Малинськім ярмарку»;

16.День українського козацтва;

17.Заочна екскурсія «Львів – історичне місто»;

18.Виховна година «Я обираю здоровий спосіб життя»;

19.«Сім чудес Рівненщини» - творчий проект;

20.Свято «Стрітення»;

21.Виховна година «Десять Заповідей людяності»;

22.«Свято Шоколаду» - творчий проект;

23.Тренінг «Намисто унікальності»;

24.Свято «Зустрічі птахів»;

25.Година ввічливості «Будь ласка, спасибі і бутьте здорові – слова необхідні й корисні у мові»;

26.Екологічними стежками  Рівненщини. Екскурсія у музей;

27.Виховний захід «Історичне місто Рівне»;

28.Виховна година «Український рушник»;

29.Виховний захід «Збережемо рідну природу»;

30.Родинне свято до Дня сімї ;

31.Виховна година «До 100 річчя трагедії під Крутами »;

32.Виховна година «Прощавай перший клас і найперша книжка»;

33.Виховна година «Прощавай, початкова школо!»;

34.Виховна година «А ми для Вас останній раз»;

35.Година спілкування «Біль Чорнобиля з роками не проходить»;

36. Свято «Прощавай букварику»;

37. Науково-пізнавальна гра «Екологічне маркування безпечних для споживання продуктів»

38. Новорічні свята;

39. Козацькі розваги;

40. Конкурс «Нумо хлопці»;

41. Вечір зустрічі випускників;

42. Конкурси малюнків;

43. Заходи вшанування пам’яті Тараса Шевченка;

44. Конкурсна програма «Міс школи;

45. Конкурс малюнка на подвір’ї школи «День Землі»;

46. Свято Останнього дзвоника.

У школі діє учнівське самоврядування на чолі Бойчук Яни. Діють такі комісії: «Навчальна комісія» (голова Дзюбак Юлія), «Екологічна комісія» (голова Ващик Анна), «Комісія з питань охорони здоров’я і спорту » (голова Онищук Богдана), «Комісія з питань культури і відпочинку» (голова Назарчук Ольга), «Комісія з питань координації волонтерського руху» (голова Шепелюк Анна), «Інформаційний центр» (голова Василець Ірина), «Старостат» (Голова Заєць Мирослава). Силами активістів самоврядування, під керівництвом заступника директора з виховної роботи Булейка А.М та педагогів-організаторів  Яреми С.М. і Круглик А.О.. та при допомозі вчителів, класних керівників було організовано перевірку стану чергування по класах, рейди «Шкільна форма», «Живи книго!», проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику, шкільні вечори відпочинку. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на шкільному стенді самоврядування. Потрібно налагодити роботу по звітуванню голови учкому на батьківських зборах та голів комісій.

 

Правовиховна робота

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

3        Тематичні класні години;

4        Лекції, бесіди на правову тематику;

5        Уроки правознавства;

6        Олімпіади з правознавства;

7        Індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

8        Батьківські лекторії;

9        Відвідування проблемних сімей в дома.

Практичним психологом з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялися випадки проти правової поведінки учнів зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять  без поважних причин.  Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учнів школи відсутні.

 

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-  вчителів, що атестуються;

-  стан виховної роботи в 5-8 класах;

-  стан викладання та рівень навчальних досягнень з фізики, астрономії, інформатики, трудового навчання та технологій;

-  стан викладання етики та образотворчого мистецтва;

-  організація індивідуального навчання;

-  стан ведення учнівських зошитів;

-  стан ведення щоденників учнів ;

-  стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-  виконання навчальних програм та планів;

-  перевірка навичок читання в початкових класах;

-  організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;

-  організація повторення навчального матеріалу з предметів інваріантної складової;

-  директорські контрольні роботи;

-  підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

Заохочення вчителів та учнів

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення. Згідно Закону України «Про освіту» ст. 57 п.1 педагогічним працівникам виплачено щорічну грошову винагороду та здійснено преміювання. За наслідками районних та обласних  олімпіад подані нагородні листи на вчителів: Миронець Н.М., Омелянова І.Я., Зубик О.І., Никончук Т.В., Дибач Р.М., Буско М.П., Денисюк А.М., Булейко А.А.,  Матещук М.І., Радько Ю.М., Лопачук В.А., Яворська Г.М., Кошка Є.Г Ковбар О.Д..,  Гурин Ж.Л. .(Олімпіади)

 

 

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

-  виставки книг,

-  бесіди по збереженню підручників,

-  проведення рейдів «Живи, книго!».

Загальний фонд бібліотеки  становить – 8316 книг, із них: художня література – 2494 книг; підручники – 5789 книг, електронні видання 27.

У навчальному закладі працює 2 медсестри, що обслуговують не тільки учнів, а й вчителів, працівників, контролюють своєчасне проходження медоглядів.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 17 чоловік. Працівниками здійснюється щорічний ремонт та здійснюється прибирання закладу   та пришкільних територій . 

 

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим  законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально – незахищених   категорії .

Кількість дітей у них становить:

 - діти –сироти  - ;

 - діти-напівсироти-19;

 - діти з фізичними вадами – 10;

  - неповних сімей – 6 дітей;    

 -  багатодітних- 239 дітей;

 -  малозабезпечених- 1-4 клас 27; 5-11 -31;

 - схильні до правопорушень-1;

-         АТО – 3.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

 

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними  Законом України « Про освіту». Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

-  професійне виховання (учні ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх);

 

 

 

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів,  родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2017-2018 році проведено 2 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили заступник директор з навчально-виховної роботи, практичний психолог, медична сестра, класні керівники та класоводи. Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі  медичний кабінет,  де працює 2 шкільні медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань.

        Медичні сестри здійснють постійний контроль за організацією харчування, контроль за якістю продуктів харчування, та готових страв, правильністю їх зберігання, дотримання строків реалізації, технологією приготування страв.

        Щорічно на базі школи  діти проходять медичне обстеження фаховими спеціалістами районної поліклініки. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це ЗНВР Ковбар О.Д. Іванюк П. М. створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 84 років тому. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Березнівської держадміністрації. Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Придбання засобів повсякденного вжитку (миючі засоби, спорт  та канцтовари товари, лампочки, медикаменти)– 1600 (за державні кошти) і 3587,91 (за батьківські кошти).

За державні кошти: заправка картриджів 300грн,  придбання люстр в актову залу на суму 2100 грн, для  ремонту котла було придбано крани на суму 1400 грн.

Використано коштів за 2017-2018 рік використано коштів на захищені статті – 499.600 грн  (електроенергія – 123.000 грн , газ – 234.600 грн;  викачка нечистот - 9.500 грн).

За благодійні батьківські внески  було придбано  у 2017-2018 році товару на сумі 17.150 грн придбано:

-         1-А – 6800 грн  (телевізор «GVS»);

-         2-Б - 5400 грн. (телевізор «SATURN»);

-         4-А – 4650 грн (телевізор «SAMSUNG»);

-         9 -   5700 грн (телевізор  «MANTA»)

Також було виділено благодійну підтримку батьками школи в районну організацію «Асоціація батьків дітей з інвалідністю та особливими потребами» 1.181 грн.

Проте навчальний заклад потребує капітального ремонту спортивної зали, шкільної їдальні та школи №2,  ремонт підлоги у навчальних кабінетах (150 кв. м.).

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.   Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. 

 

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. 

Write a comment

Comments: 0